Τα παιδιά μας Δημιουργούν Μουσικούς Χάρτες αξιοποιώντας την τεχνολογία των «Story Map»!


Στα πλαίσια του σχεδίου δράσης μας «Ταξιδεύοντας με τις μουσικές του κόσμου» επιλέξαμε να οργανώσουμε δύο έρευνες σε συνεργασία με τους γονείς. Το διαδίκτυο μας βοήθησε να διαλέξουμε τα ταξίδια μας, να ερευνήσουμε τους πολιτισμούς διαφόρων περιοχών της γης και να δημιουργήσουμε τους δικούς μας εννοιολογικούς χάρτες για τα μουσικά χαρακτηριστικά διαφόρων πολιτισμών.


Με τη βοήθεια της πλατφόρμας https://folkways.si.edu/learn που είναι ένας διαδραστικός οδηγός με πολλές πληροφορίες για μουσικές φόρμες τραγούδια, χορούς και μουσικά όργανα σε διάφορες περιοχές του κόσμου, τα παιδιά μας συνέθεσαν τους δικές τους ιστορίες και αναπαρήγαγαν κινήσεις χορούς και τραγούδια. Με τη βοήθεια του μουσικού μας παιδαγωγού κου Γιώργου Χαρωνίτη και των γονέων που συμμετείχαν σε αυτές τις έρευνες, τα παιδιά παρουσίασαν με πολύ υπερηφάνια τα δικά τους προϊόντα στους συμμαθητές τους και όλοι μαζί παρασύρθηκαν σε ρυθμούς κα μουσικά ακούσματα από όλο το κόσμο…


Τα ταξίδια αυτά εμπλούτισαν -και με βιωματικό τρόπο- τη ψηφιακή μουσική βιβλιοθήκη που είχαμε δημιουργήσει για τους σκοπούς του σχεδίου δράσης μας!

Η συλλογή πληροφοριών ενίσχυσε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον όλων για την αξιοποίηση τους για συγκρίσεις, ταυτίσεις και ενίσχυση ερωτήσεων γύρω από τη γεωγραφία τους πολιτισμούς και το τρόπο ζωής σε διάφορες χώρες!

Ταυτόχρονα, αυξήθηκε και η συμμετοχή τους στην διαδικτυακή έρευνα στοιχείων και την αξιοποίηση της τεχνολογίας (πχ για ανεύρεση τοπογραφικών στοιχείων, στην υδρόγειο σφαίρα, τον τρόπο επικοινωνίας και τον εμπλουτισμό γνώσεων σχετικά με τα χαρακτηριστικά της γης (ωκεανοί, ξηρές, επικοινωνία με τα μέσα μεταφοράς, γέννηση μουσικών οργάνων κλπ)!