Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

O βασικός μας στόχος είναι να ενθαρρύνουμε και να εμπλουτίσουμε τις ικανότητες των παιδιών που υποδεχόμαστε, ώστε να αποκτήσουν μία γενική καλλιέργεια που εκτός από μια πληθώρα γνώσεων και δεξιοτήτων περιλαμβάνει κοινωνικές, πολιτισμικές και ηθικές πλευρές.

Θεωρούμε ότι το κάθε παιδί είναι μοναδικό και έχει ανάγκη από ευέλικτα και προσωποποιημένα προγράμματα. Με γνώμονα την παρατήρησή του ίδιου μέσα από το αυθόρμητο και δομημένο παιχνίδι αξιοποιούμε τις υπάρχουσες εμπειρίες του, παρατηρούμε και βασιζόμαστε στις δεξιότητές του για να προσαρμόσουμε τα  προγράμματά μας και να ενδυναμώσουμε τις μελλοντικές του δεξιότητες!

Θέλουμε να ετοιμάσουμε τα παιδιά για να αντιμετωπίσουν το μέλλον τους με αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία και ευελιξία, ώστε να μπορούν να:

  • προσαρμόζονται εύκολα στις αλλαγές του κοινωνικού πλαισίου 
  • είναι διαθέσιμοι για νέες εμπειρίες
  • αντιλαμβάνονται τις δυνατότητές τους και να αξιολογούν τις προτιμήσεις τους
  • έχουν μια διαρκή νοητική περιέργεια για τα φυσικά φαινόμενα και ανθρώπινα επιτεύγματα
  • απολαμβάνουν τη χαρά της δημιουργίας και της μάθησης
  • προσπαθούν και να επιμένουν συνεχώς για να καταφέρουν τα προσωπικά τους οράματα

 

Προσαρμόζουμε τις μεθόδους και τις πρακτικές μας σε σύγχρονες τάσεις και σε βασικές παιδαγωγικές αρχές μεγάλων παιδαγωγών των Montessori, Dewey, Freinet και Malaguzzi. Υλοποιούμε σχέδια δράσης (project method) καθόλη τη διάρκεια του έτους με την εμπλοκή και άλλων επιστημονικών συνεργατών