ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ – ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

H ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ αποδεικνύει εδώ και δεκαετίες την υψηλή προτεραιότητα που έχει για τον ρόλο των γονέων και την αναγκαιότητα (αξία) που ξεπερνάει την απλή συνεργασία και στοχεύει στην ανάπτυξη μιας πολυδύναμης σχέσης καθόλη τη διάρκεια της φοίτησης του παιδιού.

Αυτή επιτυγχάνεται με:

Α. Την καθημερινή λεπτομερή ενημέρωση για τα συμβάντα της ημέρας που αφορούν στο παιδί με το ψηφιακό τετράδιο επικοινωνίας.
Β. Την ιδιαίτερη υποστήριξη για την πρoσασρμογή του παιδιού στο νέο περιβάλλον του βρεφονηπιακού σταθμού.
Γ. Τη συνεννόηση και υιοθέτηση κοινών πρακτικών σε θέματα ύπνου, φαγητού αγωγής πάνας, στάσης μέσα στη τάξη
Δ. την ενδυνάμωση του γονεικού ρόλου με την εξατομικευμένη επικοινωνία με τους ψυχολόγους του σχολείου
Ε. την ενημέρωση για τη συστηματική καταγραφή που συντάσσεται από τον παιδαγωγό καθ όλη τη διάρκεια του έτους – με την εποπτεία της επιστημονικής ομάδας – για τις αναπτυξιακές δεξιότητες του παιδιού.
ΣΤ. την παρακολούθηση μηνιαίων κύκλων σεμιναρίων με θέματα που αφορούν το παιδί
Ι. την εμπλοκή τους στα δρώμενα του σχολείου με την ενεργό συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις, στις έρευνες και τις συνεργασίες και τις προτάσεις τους για επέκταση των σχεδίων δράσης

Τη συνεκπαίδευση που υιοθετεί στο σχολείο
σε ζητήματα σχέσεων και ενεργητικής ακρόασης των παιδιών!