Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το πρόγραμμα και η φιλοσοφία μας

40 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εκπαιδεύω Σημαίνει Αγαπώ,
Εκπαιδεύω Σημαίνει Συνεργάζομαι,
Εκπαιδεύω Σημαίνει ότι με ενδιαφέρει η όλη ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ του παιδιού,
άρα και η πνευματική του συγκρότηση και εξέλιξη!

Το σχολείο μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σταδιακή ένταξη του παιδιού στο πρώτο του εξωοικογενειακό περιβάλλον, στη κοινωνοκοποίησή του, στην αυτονομία του και στην βιωματική μάθηση, σε όλους τους τομείς ανάπτυξης. Προσαρμόζουμε τις μεθόδους και τις πρακτικές μας σε σύγχρονες τάσεις και σε βασικές παιδαγωγικές αρχές μεγάλων παιδαγωγών των Montessori, Dewey, Freinet και Malaguzzi. Υλοποιούμε σχέδια δράσης (project method) καθόλη τη διάρκεια του έτους με την εμπλοκή και άλλων επιστημονικών συνεργατών!

Για το λόγο αυτό:

 • Παρατηρούμε και καταγράφουμε συστηματικά τις επιθυμίες και τις ανάγκες των παιδιών μας, ώστε να σχεδιάσουμε τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.
 • Υποστηρίζουμε το παιδαγωγικό προσωπικό μας με ομαδικές συνεδρίες και συμβουλευτική και το επιμορφώνουμε συστηματικά στις σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις και καλές πρακτικές με τη βοήθεια επιστημονικών συμβούλων.
 • Αξιοποιούμε και διαμορφώνουμε τους χώρους, ώστε αυτοί να παρέχουν πληθώρα ερεθισμάτων.
 • Ανοίγουμε τις τάξεις και εφαρμόζουμε κυκλικές μορφές δράσεων δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στα παιδιά να ωφεληθούν από όλους τους χώρους και το υλικό του σχολείου.
 • Υποδεχόμαστε στο σχολείο μας εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς και καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα σύμφωνα με τα παιδαγωγικά μας σχέδια (projects).
  Εφαρμόζουμε τη μέθοδο του Portfolio συλλέγοντας τα έργα των παιδιών με την προσωπική τους συμβολή και την ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή των γονέων.
 • Ενισχύουμε τον κύκλο μάθησης των παιδιών με την ενεργό εμπλοκή των γονέων σε «Έρευνες» και «Συν-Εργασίες».
 • Eπισκεπτόμαστε συστηματικά εξωτερικούς χώρους που αφορούν στην επαφή με τη φύση, καλλιτεχνικά δρώμενα, μουσεία και ό,τι άλλο σχετίζεται με τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.

Συγκεκριμένα


Εμπειρίες & γνώση

Εμπλουτίζουμε τις εμπειρίες των παιδιών από το Φυσικό και Κοινωνικό Περιβάλλον και αξιοποιούμε τη Σύγχρονη Τεχνολογία στη προσέγγιση της γνώσης.

Γλωσσική ικανότητα

Μέσα από το παιχνίδι, το τραγούδι, την παιδική λογοτεχνία, τη δραματοποίηση και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και αναπτύσσουν τη Γλωσσική τους Ικανότητα.

Συναισθηματική νοημοσύνη

Προωθούμε και εξελίσσουμε τη Συναισθηματική Νοημοσύνη των παιδιών, υλοποιώντας το πρωτοποριακό και εξειδικευμένο πρόγραμμα Συναισθηματικής Αγωγής μετά από το οποίο τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους αλλά και να τα διαχειρίζονται, χτίζοντας έτσι τα κατάλληλα θεμέλια για μια υγιή και ισορροπημένη ανάπτυξη.

Φιλαναγνωσία

Καλλιεργούμε τη Φιλαναγνωσία μέσα από τη διαδικασία των projects και των δημιουργικών δράσεων μέσα από τη Σχολική Βιβλιοθήκη.

Νοητική εξέλιξη

Καλλιεργούμε και αναπτύσσουμε την προσοχή, την παρατηρητικότητα, τη φαντασία, τη μνήμη και γενικά διευκολύνουμε και ενισχύουμε τη Νοητική Εξέλιξη του παιδιού.

Κοινωνικοποίηση, ανάπτυξη σχέσεων

Υποστηρίζουμε κάθε παιδί να ενταχθεί στην ομάδα, να δημιουργήσει σωστές διαπροσωπικές σχέσεις, τόσο με τα άλλα παιδιά όσο και με τους ενήλικες και να οικοδομήσει τις αξίες της κοινωνικής ζωής – αλληλοσεβασμό, υπευθυνότητα, ειλικρίνεια, ενδιαφέρον για την εργασία, αίσθηση του δικαίου και του αδίκου – ώστε να εξελιχθεί σε ένα υπεύθυνο, ισότιμο και δημιουργικό μέλος της κοινωνίας!

Αισθητική Κρίση

Με το κουκλοθέατρο, το θεατρικό παιχνίδι σε συνεργασία με Δάσκαλο Υποκριτικής, τα εικαστικά, τη μουσική με συνοδεία πλήθους μουσικών οργάνων από το Δάσκαλο Μουσικής, τα παιδιά αναπτύσσουν την Αισθητική τους κρίση.

Αθλητισμός & άσκηση

Βοηθάμε τα παιδιά να γνωρίσουν και να ασκήσουν το Σώμα τους, να αναπτύξουν την αυτοπειθαρχία και τον συντονισμό των κινήσεών τους, να διδαχτούν και να εκφραστούν μέσα από την κίνηση, υλοποιώντας επιπρόσθετα εκπαιδευτικά προγράμματα όπως μαθήματα Κολύμβησης, Αθλητικών Δραστηριοτήτων, Μουσικοκινητικής Αγωγής Carl-Orff, Καράτε και Ρυθμικής Γυμναστικής.

STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics)

Γνωρίζουμε έννοιες της φυσικής, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών. Κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει η επίλυση προβλημάτων, η διερευνητική μάθηση, όπου μέσω της Β.Ε.Μ. που εφαρμόζουμε η ανακάλυψη της λύσης είναι αποτέλεσμα μίας δημιουργικής διεργασίας – εμπλοκής των παιδιών.


ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μαθηματικά

Tα παιδιά, ανάλογα με την ηλικία τους, παρατηρούν, περιγράφουν, συγκρίνουν, ταξινομούν, μετρούν. Οργανώνουν και επεκτείνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τους αριθμούς. Κατανοούν απλές χωροχρονικές σχέσεις και προσεγγίζουν σταδιακά την έννοια της μέτρησης του χρόνου. Ανακαλύπτουν στερεά και ευθύγραμμα σχήματα, θέσεις, διευθύνσεις και διαδρομές στο χώρο ως προς διαφορετικά συστήματα αναφοράς. Διερευνούν έννοιες ισότητας και ανισότητας, πρόσθεσης και αφαίρεσης και κατασκευάζουν σχετικά προβλήματα πράξεων.

Λόγος-Ελληνική Γλώσσα-Φύση-Ιστορία-Έθιμα

Το παιδαγωγικό πρόγραμμα θα δώσει έμφαση στην Ελληνική γλώσσα, φύση, ιστορία και ήθη, με τις εξής κυρίως δράσεις:

 • Μέτρηση της γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών στην αρχή και στο τέλος του έτους .
 • Ένταξη στα πλαίσια των ετήσιων ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κάθε τάξης παιχνιδιών και δραστηριοτήτων με σκοπό την ανάπτυξη των ιστορικών Ελληνικών χαρακτηριστικών και αξιών στα παιδιά, (π.χ. λογική σκέψη, ελευθερία, δικαιοσύνη, συνεργασία, χαρά της ζωής, της φύσης και της ομορφιάς, κλπ) καθώς και πραγματοποίηση επισκέψεων σε ιστορικούς και φυσικούς χώρους της Αττικής.
 • Ειδική χρήση μέσα στην τάξη, όσο το δυνατόν περισσότερων νεοελληνικών λέξεων με αρχαιότατη ιστορία, που επιδρούν σωρευτικά στην ενεργοποίηση του νου, με κατάλληλη καθοδήγηση των νηπιαγωγών.
Φυσικές Επιστήμες

Καθημερινά δίνονται πολλές ευκαιρίες για να εστιάσουμε πάνω σε ένα επιστημονικό θέμα. Το σερβίρισμα του νερού στο ποτήρι μας δίνει την ευκαιρία να σχολιάσουμε πώς το υγρό πάντα χύνεται προς τα κάτω. Η παρατήρηση ότι υπάρχει διαφορά στο να δουλεύουμε με στεγνό και υγρό χώμα στην αυλή μας, ότι τα φύλλα κουνιούνται με τον άνεμο ή ότι η μπάλα κυλάει στον κατήφορο – όλα αυτά τα απλά γεγονότα αποτελούν ευκαιρίες, που η Λιλιπούπολη ξέρει να αξιοποιεί με σκοπό να εστιάσει την προσοχή των παιδιών στο ΓΙΑΤΙ συμβαίνει κάτι με τον τρόπο που συμβαίνει. Όφελος των παιδιών είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η οποία τα βοηθά για συσχετισμούς και συνειρμούς, ώστε η νέα γνώση να χτίζεται πάνω στις προηγούμενες μέσω και των φυσικών επιστημών!

Αγγλικά

Οι Λιλιπούτειοι μαθητές έρχονται σε επαφή με την Αγγλική γλώσσα με σκοπό την εξοικείωσή τους με τα ακούσματα μιας γλώσσας διαφορετικής από τη μητρική τους. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να μάθουν μέσω παιχνιδιού και διασκέδασης, ώστε να αποκομίσουν θετικές εμπειρίες ως προς την ξένη γλώσσα, να εκτεθούν στην αγγλική προφορά και να επικοινωνήσουν για πρώτη φορά μεταξύ τους στα αγγλικά.

Στο τέλος της χρονιάς δίνονται διπλώματα pre-pre junior για τα παιδιά του Προνηπίου και pre-junior για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου.

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Στη Λιλιπούπολη εφαρμόζουμε Πρόγραμμα Συναισθηματικής Αγωγής κατάλληλα προσαρμοσμένο στο κάθε αναπτυξιακό στάδιο, με στόχο την ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων και σεβόμενοι τις ανάγκες των παιδιών. Οι στόχοι είναι τα παιδιά σταδιακά να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους, να τα κατανοούν και τα εκφράζουν. Να εκφράζουν τις επιθυμίες και τις αντιθέσεις τους λεκτικά και να αναπτύσσουν δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων και άλλων προβλημάτων. Να δέχονται τους κανόνες, τα όρια και να μπορούν να τα βάζουν τα ίδια, καθώς και να περιμένουν την σειρά τους και να ακούν τον άλλον. Επίσης να κατανοούν την διαφορετικότητα και να την σέβονται. Απώτερος στόχος είναι τα παιδιά τελικά να αναπτύσσουν σταδιακά την ενσυναίσθηση και τον σεβασμό στον άλλον.

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Τα παιδιά βιώνουν με το σώμα τους, παρατηρούν ότι τα φύλλα όταν πέφτουν αλλάζουν χρώμα, δύο πέτρες όταν τις χτυπήσεις κάνουν μουσική, ένα ξυλάκι επιπλέει στο νερό, ενώ το βότσαλο βουλιάζει… Συλλέγουν πληροφορίες, συγκρίνουν, προβληματίζονται, συζητούν, ανακαλύπτουν και κάθε παιδί έχει την ευκαιρία να δυναμώσει σωματικά και ψυχικά, να δοκιμάσει με ασφάλεια τις δυνατότητές του, να ψάξει, να συνδυάσει και να συμπεράνει… Τα παιδιά ζουν τις αλλαγές των εποχών. Για να γνωρίσουν και ν’ αγαπήσουν τη φύση ώστε να τη σέβονται, να τη φροντίζουν και να την προστατεύουν.

Αισθητική Αγωγή-Εικαστική Έκφραση

Τα παιδιά γνωρίζουν διάφορες τεχνικές ζωγραφικής και εικαστικές εκφράσεις. Ανακαλύπτουν τις ποικίλες χρήσεις διαφόρων υλικών. Αναγνωρίζουν και συνθέτουν διάφορες μορφές και σχήματα. Διακρίνουν και ονομάζουν την υφή στις επιφάνειες των διαφόρων αντικειμένων. Δημιουργούν εικαστικές αναπαραστάσεις δύο και τριών διαστάσεων.

Παρακολουθήστε στο χώρο του σχολείου την ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ των παιδιών μας με θέμα:

«Όταν το παιδικό ιχνογράφημα συναντά τη ζωγραφική των μεγάλων!»

Θεατρικό Παιχνίδι-Παιδαγωγική Θεάτρου

Αξιοποιώντας με πρωτότυπο και ευρηματικό τρόπο τα εργαλεία του Θεάτρου (Αυτοχεδιασμός, Παιχνίδια ρόλων, Εκπαιδευτικό Δράμα, Εμψύχωση Κούκλας, Αφήγηση) και συνδέοντας τα με βιωματικές ασκήσεις ψυχοκινητικής, μουσικοκινητικής και εικαστικών, δημιουργούμε ένα πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον διερεύνησης και καλλιέργειας δεξιοτήτων.

Τα παιδιά δρουν και αλληλοαντιδρούν σε δοσμένες περιστάσεις, προκειμένου να αναπτύξουν σωματικές, γλωσσικές, συναισθηματικές και εκφραστικές δυνατότητες. Κατανοούν τον εαυτό τους, ως αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας.

Οδηγούνται στη γνώση με βιωματικό και ενεργητικό τρόπο στο πλαίσιο της διαθεματικότητας και της διαπολιτισμικότητας που διέπουν το πολύμορφο υλικό του Θεάτρου.

Μουσική Αγωγή

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα μουσικά όργανα, μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους μέσω της μουσικής και μαθαίνουν καινούρια τραγούδια.

Οι άνθρωποι γεννιούνται με την ικανότητα να μπορούν να παράγουν μουσική. Η εκμάθηση της μουσικής έχει κάτι κοινό με την κατάκτηση της γλώσσας. Στα πρώτα στάδια είναι κατά πολύ διαισθητική και συνδέεται με τα ακούσματα και τις επιρροές που έχει το παιδί από το περιβάλλον του, ενώ, στη συνέχεια η εκπαίδευση έρχεται για να αναπτύξει, εξελίξει και εν τέλει να ανοίξει νέους δρόμους κατανόησης, έκφρασης και δημιουργίας.

Πρόσφατα είχαμε την τιμή ο μουσικοπαιδαγωγός μας, κ. Γιώργος Χαρωνίτης, να συμμετάσχει ενεργά ως εισηγητής στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση με τίτλο εισήγησης: (πατήστε πάνω στον τίτλο)

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ!

Η/Υ-Τεχνολογία

Τα παιδιά γνωρίζουν τις νέες τεχνολογίες ως ένα μέσο βοήθειας στην ανακάλυψη της πληροφορίας και την εξερεύνηση της γνώσης. Μαθαίνουν να ταυτίζουν τους υπολογιστές και τους διαδραστικούς πίνακες με μηχανές που βοηθούν τον άνθρωπο στην εργασία του και που μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν για παιχνίδι και διασκέδαση. Συνεπώς, τα παιδιά γνωρίζουν και εκπαιδεύονται στη σωστή χρήση του υπολογιστή και των νέων τεχνολογιών, γενικότερα, για τη δική τους ασφάλεια και προφύλαξη από τις αρνητικές επιπτώσεις της λαθεμένης στάσης του σώματος, καθώς και της αλόγιστης χρήσης.

Μουσειακή Αγωγή

Τα παιδιά, αξιοποιώντας τα εργαλεία του Θεάτρου στην Εκπαίδευση, της Αφήγησης και των Εικαστικών, σε συνδυασμό με τις εκπαιδευτικές θεωρίες για τη Γνώση και τη Μάθηση, καθώς και το νέο προσανατολισμό των μουσείων σε μία ανθρωποκεντρική-δημοκρατική κατεύθυνση, έχουν τη δυνατότητα μέσα από ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, ιστορίες και αφηγήσεις, να βιώσουν, μέσω τεχνικών ενεργητικής συμμετοχής, μια πολυδιάστατη μαθησιακή εμπειρία ως παιχνίδι και αισθητική απόλαυση.

Η επίσκεψη στο μουσείο, αν και κορυφαίο γεγονός, δεν είναι πια παρά μόνο ένας σταθμός μιας μακράς και περιπετειώδους διαδρομής που συνεχίζεται στο σχολείο και στο σπίτι και πυροδοτεί δημιουργικά τη διάθεση για γνώση, μάθηση, εμπειρία, συμμετοχή, συνεργασία και δημιουργία.

Ψυχοκινητική Αγωγή

Στη Λιλιπούπολη, όλοι οι παιδαγωγοί γνωρίζοντας και κατανοώντας την έντονη δραστηριότητα στον εσωτερικό κόσμο των παιδιών, η οποία εκδηλώνεται μέσω της κινητικής τους συμπεριφοράς, δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για ανάπτυξη της ψυχοκινητικής τους ισορροπίας. Στόχος τους είναι τα παιδιά να αποκτήσουν όχι μόνο γνώσεις, αλλά και εργαλεία με τα οποία θα μπορούν να εκδηλώνουν τον εαυτό τους και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους.

Αθλητικές Δραστηριότητες

Tα παιδιά, ανάλογα με την ηλικία τους, μέσα από τη χοροκίνηση και μία μορφή κυκλικής διδασκαλίας, η οποία έχει σχεδιαστεί από ειδικούς να ενθαρρύνουν την κινητική τους ανάπτυξη, μέσα από νέες μεθόδους κίνησης σε εκτέλεση πρωτίστως ρυθμικής γυμναστικής, ενισχύουν τον συντονισμό τους, την ισορροπία τους, τη σωματική τους δύναμη και έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν τις τεχνικές των αθλημάτων!

Ρυθμική & Ενόργανη Γυμναστική με στοιχεία Χορού

Πρόκειται για ένα αθλητικό πρόγραμμα που συνδυάζει στοιχεία ρυθμικής, ενόργανης γυμναστικής και διαφόρων ειδών χορού. Η δραστηριότητα στοχεύει στην πλήρη ενεργοποίηση της ολικής κινητικότητας του παιδιού και όχι στην ανάπτυξη μεμονωμένων μυϊκών ομάδων, στην ανάπτυξη της τέχνης των εκφραστικών κινήσεων καθώς και στην βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών. Ο σκοπός αυτός πραγματοποιείται μέσα από διάφορα είδη χορογραφιών, κινητικές δραστηριότητες, παιχνίδια και ασκήσεις βασικής γυμναστικής. Το πρόγραμμα είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στο σωματότυπο των παιδιών αυτής της ηλικίας, πραγματοποιείται μέσα από μια πολύ διασκεδαστική μέθοδο διδασκαλίας έχοντας σαν βασικό στοιχείο του την εκτέλεση κινητικών δραστηριοτήτων μέσα από τον ρυθμό και το παιχνίδι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει στοιχεία μουσικοκινητικης αγωγής, μοντέρνου & κλασσικού χορού, ασκήσεις με όργανα όπως μπάλες, κορδέλες και στεφάνια καθώς και βασικές τεχνικές ενόργανης γυμναστικής όπως ισορροπία σε δοκό, κυβίστηση, ανακυβίστηση, κατακόρυφο.

Καράτε

Τα παιδιά που συμμετέχουν στην δραστηριότητα του Καράτε έχουν την δυνατότητα να λάβουν μέρος σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκμάθησης των βασικών τεχνικών του αθλήματος σε συνδυασμό με την βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης. Το διδακτικό πρόγραμμα της σχολικής χρόνιας περιλαμβάνει βασική γυμναστική (βελτίωση ισορροπίας, ανοιγμάτων και συντονισμού), εκμάθηση βασικών ορολογιών και τεχνικών του αθλήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για ένα άθλημα που καλλιεργεί χαρακτηριστικά όπως η πειθαρχία, η αυτοπεποίθηση και η αυτοσυγκέντρωση.

Μουσικοκινητική Αγωγή Carl Orff

Τα παιδιά έρχονται πιο κοντά στη μουσική, στην παράδοση, στην κινητική βελτίωση κάνοντας χρήση των οργάνων Orff. Στόχος είναι η εκμάθηση φλογέρας για τα μεγαλύτερα παιδιά και κρουστών για τα μικρότερα. Επίσης, ασχολούμαστε με την ανάπτυξη των φωνητικών δυνατοτήτων τους, με τη σύνδεση της μουσικής με πιο σύνθετες σωματικές κινήσεις και τέλος τη δημιουργία της δικής μας ορχήστρας Carl Orff .

Κολύμβηση

Η κολύμβηση είναι το άθλημα που γυμνάζει αρμονικά όλους τους μύες του σώματος, επηρεάζει τη λειτουργία της καρδιάς και του κυκλοφορικού συστήματος καθώς και τη λειτουργική ικανότητα των οργάνων του αναπνευστικού συστήματος. Μέσα σε ένα απόλυτα υγιεινό περιβάλλον και εγκαταστάσεις, οι λιλιπούτειοι κολυμβητές καθοδηγούνται παιδαγωγικά από έμπειρους καθηγητές φυσικής αγωγής, που διαθέτουν και πτυχίο ναυαγοσωστικής. Εφαρμόζουμε το σύστημα πιστοποίησης κολυμβητικής ικανότητας σε συνεργασία με τις πιο εξελιγμένες σχολές του κόσμου (Αμερική, Αυστραλία, Αγγλία) θέτοντας κολυμβητικούς στόχους ανά τρίμηνο και αξιολογώντας την πορεία των στόχων ανά παιδί. Τα παιδιά μαθαίνουν και εξοικειώνονται με το υγρό στοιχείο, αποκτούν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, θάρρος, επιμονή, αποφασιστικότητα, περνώντας μια πολύ ευχάριστη ώρα με τους συμμαθητές τους!