Διδακτικές Καινοτομίες

προσανατολίζουμε την αγωγή του παιδιού προς την κατεύθυνση που εκείνο πραγματικά χρειάζεται


Η ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ προωθεί συνεχώς νέες καλές πρακτικές που συμβάλουν στους γενικότερους στόχους της πάντα μετά από συστηματική παρατήρηση των παιδιών και τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες. Έτσι έχει καταφέρει να δημιουργήσει τις δικές της καινοτομίες που διευκολύνουν και εμπλουτίζουν τα εκπαιδευτικά της προγράμματα!

Αυτές είναι:

1. Ο κύκλος μάθησης

Eρωτήματα που αναδύονται μέσα στην τάξη, γίνονται εκπαιδευτικές επιλογές που «ταξιδεύουν» στο σπίτι των παιδιών με στόχο να εμπλουτιστούν με βιωματικές εμπειρίες από τη καθημερινότητα του παιδιού. Σε συνεργασία με τους γονείς, το παιδί συμπληρώνει τις ιδέες ή τις προτάσεις που γεννήθηκαν στην τάξη, οι οποίες «επανέρχονται» πάλι στο σχολείο όπου μοιράζονται, αναλύονται και συμπληρώνονται από όλα τα παιδιά.

Με τον τρόπο αυτό η εμπειρία εξατομικεύεται και συνδυάζεται με τη μορφή μάθησης του κάθε παιδιού. Η συμβολή (παρουσία) των γονέων σηματοδοτεί τη σύνδεση των εμπειριών του σχολείου με αντίστοιχες εμπειρίες στο σπίτι με φιλικά καθημερινά υλικά σε ένα χρόνο καθαρά ατομικό. Επιπλέον, ενισχύει τον ποιοτικό χρόνο συνύπαρξης ανάμεσα σε όλα τα μέλη της οικογένειας με ποικίλα οφέλη.

Τα εργαλεία του κύκλου μάθησης είναι:

Oι έρευνες που αξιοποιούνται στα νηπιακά τμήματα και αποβλέπουν στην εξοικείωση των παιδιών με ερευνητικά εργαλεία (ερώτημα, παρατήρηση, ερωτηματολόγιο, στατιστικές αναλύσεις), ώστε να διευρύνουν την ικανότητα των παιδιών να ψάχνουν να βρίσκουν λύσεις στα προβλήματα, να απαντούν στα ερωτήματά τους και να στοχάζονται κριτικά απέναντι σε διάφορα θέματα που επεξεργάζονται.

Οι συν-εργασίες αξιοποιούνται στα βρεφικά τμήματα και αποτελούν ιδιαίτερα «μεταβατικά» εργαλεία που συνδέουν συναισθηματικά και γνωστικά το σχολείο με το σπίτι και αυξάνουν ταυτόχρονα το ποιοτικό χρόνο που ασχολούνται οι γονείς, ο οποίος ξεπερνάει τον χρόνο της απλής καθημερινής φροντίδας.


2. Οι κατασκευές της ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗΣ

Βελτιώνουμε συνεχώς το εκπαιδευτικό μας υλικό και το εμπλουτίζουμε με δικά μας παιχνίδια που δημιουργούμε παρατηρώντας τις ανάγκες των παιδιών. Οι δημιουργίες μας περιλαμβάνουν ειδικές ξύλινες κατασκευές αδρής και λεπτής κινητικότητας, κατασκευές από φυσικό υλικό, ποικίλα παιχνίδια πρακτικής ζωής, τα οποία εμπλουτίζουν και ανανεώνουν συνεχώς τα αυτόνομα εργαστήρια μας!

3. Το εργαστήρι εικαστικών

Ένας ειδικός χώρος κατάλληλα διευθετημένος να «αντέχει» τους πειραματισμούς των παιδιών και τις πολύγλωσσες εκφράσεις τους με διάφορες τεχνικές και υλικά εικαστικών διαδρομών. Ιδιαίτερα αγαπημένος χώρος τόσο για τα παιδιά όσο και για τους παιδαγωγούς.


4. Το εργαστήρι φυσικών υλικών

Η ανάγκη για επαφή με τη φύση είναι μία προτεραιότητα του σχολείου μας. Έτσι διαθέτουμε ένα ιδιαίτερο εξωτερικό χώρο όπου τα παιδιά πειραματίζονται κα δημιουργούν με το δικό τους τρόπο κατασκευές και πειράματα με άμμο, λάσπη, πηλό, πέτρες ξύλα, φύλλα καρπού κλπ.


5. Η ένταξη των παιδιών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Το σχολείο μας,  από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του υποδέχεται παιδιά με δυσκολίες και φροντίζει για την ένταξή τους και τη βοήθεια της οικογένειας. Χρησιμοποιεί πρακτικές και μεθόδους που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες τάσεις ένταξης με κύρια χαρακτηριστικά της  την καλλιέργεια δεξιοτήτων, την εξατομικευμένη υποστήριξη και τη στενή και συστηματική συνεργασία με  διάφορους ειδικούς και εξειδικευμένα κέντρα για την κοινωνικοποίηση του παιδιού και την ομαλή του μετάβαση στο δημοτικό σχολείο.

6. Το Portfolio

Το portfolio είναι ένα σύγχρονο εργαλείο- πέρα από ένα απλό «φάκελο»- μιας συστηματικής συλλογής δεδομένων σχετικά με τη μαθησιακή εξέλιξη του παιδιού. Με κάποιο τρόπο είναι ένα «βιβλίο» που «διηγείται» ένα μέρος της ιστορίας των προσπαθειών του, της προόδου και των επιτυχιών του σε διάφορους τομείς ανάπτυξης! Οι βασικοί του στόχοι είναι να αποτυπώσει την πρόοδο του παιδιού, να εντοπίσει τα στοιχεία του προγράμματος που μπορούν να προσαρμόζονται στις ατομικές ανάγκες του παιδιού, να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των γονέων, των παιδαγωγών και ενίοτε ειδικών και τέλος, να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση του ίδιου του παιδιού.


7. Τα αυτόνομα εργαστήρια

Το εκπαιδευτικό περιβάλλον και τα παιδαγωγικά υλικά διευθετούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να δίνουν στα παιδιά τη δυνατότητα να επιλέγουν από μόνα τους μέσα στην ημέρα παιχνίδια που έχουμε κατασκευάσει ειδικά για αυτό το λόγο, με τα οποία θέλουν να απασχοληθούν είτε ατομικά είτε με άλλους συνομήλικους. Αποσκοπούν στην εξασφάλιση μιας ηρεμίας και αυτοπειθαρχίας και κάλυψης των ατομικών γνωστικών τους αναγκών μέσα από πειραματισμούς και επίλυση προβλημάτων. Τα παιδιά διαλέγουν το παιχνίδι, το επεξεργάζονται αυτόνομα και αφού το ολοκληρώσουν το επανατοποθετούν στο συγκεκριμένο χώρο του. Η παιδαγωγός παραμένει συνοδοιπόρος και παρατηρήτρια ενισχύοντας τα παιδιά να αποπερατώσουν μόνα τους τις οδηγίες ή να «λύσουν» τα τυχόν προβλήματα που εμφανίζει το παιχνίδι. Τα παιχνίδια τροποποιούνται συνεχώς μέσα στο χρόνο και προσαρμόζονται στα γνωστικά ενδιαφέροντα και δεξιότητες των παιδιών.

Πρόγραμμα Συναισθηματικής Αγωγής

Στη Λιλιπούπολη εφαρμόζουμε Πρόγραμμα Συναισθηματικής Αγωγής κατάλληλα προσαρμοσμένο στο κάθε αναπτυξιακό στάδιο, με στόχο την ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων και σεβόμενοι τις ανάγκες των παιδιών. Οι στόχοι είναι τα παιδιά σταδιακά να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους, να τα κατανοούν και τα εκφράζουν. Να εκφράζουν τις επιθυμίες και τις αντιθέσεις τους λεκτικά και να αναπτύσσουν δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων και άλλων προβλημάτων. Να δέχονται τους κανόνες, τα όρια και να μπορούν να τα βάζουν τα ίδια, καθώς και να περιμένουν την σειρά τους και να ακούν τον άλλον. Επίσης να κατανοούν την διαφορετικότητα και να την σέβονται. Απώτερος στόχος είναι τα παιδιά τελικά να αναπτύσσουν σταδιακά την ενσυναίσθηση και τον σεβασμό στον άλλον.

Μέσα από παιχνίδια γνωριμίας και αλληλεπίδρασης, κινητικά και λεκτικά, εμπιστοσύνης και διεκδίκησης, την αφήγηση παραμυθιών και άλλων ιστοριών, εικαστικές δραστηριότητες και ομαδικές κατασκευές το παιδί μαθαίνει να βιώνει τα συναισθήματα που του προκαλούνται, αφού τα αναγνωρίσει, τα κατονομάσει και τα συζητήσει. Επίσης διαχωρίζει το συναίσθημα από την συμπεριφορά, με το πρώτο να είναι αποδεκτό, ενώ το δεύτερο να χρειάζεται όρια και έλεγχο, πχ. Ο θυμός επιτρέπεται, ενώ η επιθετικότητα όχι, Η στενοχώρια αναγνωρίζεται, ενώ στα ουρλιαχτά που ίσως προκύψουν χρειάζονται όρια. Μέσα και από αυτή την λειτουργία καλλιεργείται ο σεβασμός στον άλλον και η ενσυναίσθηση.

Η ενσυναίσθηση καλλιεργείται στα παιδιά με την συμμετοχή και την προσπάθεια των ενηλίκων που φροντίζουν, γονέων και παιδαγωγών. Για να μπει το παιδί στη θέση του άλλου, για να νοιώσει όπως ο άλλος, χρειάζεται αυτός ο άλλος να πει πώς αισθάνθηκε. Αυτό εφαρμόζουν αρχικά, η ψυχολόγος του σχολείου με το μάθημα της Συναισθηματικής Αγωγής μέσα σε κάθε τμήμα, οι κατάλληλα εκπαιδευμένοι παιδαγωγοί στη Λιλιπούπολη, όταν στις δύσκολες στιγμές των παιδιών μοιράζονται τα συναισθήματά τους και διαμεσολαβώντας στις διενέξεις με τους συνομηλίκους, αναδεικνύοντας και το συναίσθημα του άλλου παιδιού. Καθώς το παιδί ακούει το συναίσθημα του άλλου, ενήλικα ή συνομηλίκου, καλείται να σκεφτεί και να μπει για λίγο στη θέση του άλλου. Στην ίδια φιλοσοφία καλούνται και οι γονείς, μέσα από τις ομιλίες και τις ατομικές συναντήσεις με την ψυχολόγο του σχολείου, να βοηθήσουν τα παιδιά και έτσι να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθησή τους.

Οι συνέπειες για κάποιο παιδί που χτυπήσει ή ενεργήσει προσβλητικά προς κάποιον συνομήλικό του, εφαρμόζονται αφού έχουν γίνει οι παραπάνω ενέργειες. Οι συνέπειες που συμβαδίζουν πάντα με τα αναπτυξιακά στάδια των παιδιών οδηγούν σταδιακά στην ωριμότητα των παιδιών. Είναι βήμα συναισθηματικής και νοητικής ανάπτυξης η κατανόηση και το βίωμα πως τα γεγονότα συνδέονται και έχουν αλληλουχία, οι ενέργειες οι δικές μας, των άλλων και της φύσης έχουν συνέπειες. Με τον τρόπο αυτό κατανοούν επίσης τα όρια και τους κανόνες που θα συναντούν στις σχέσεις αλλά και στις δραστηριότητές τους μεγαλώνοντας.

Εμείς οι παιδαγωγοί από πλευράς μας εμψυχώνουμε τις προσπάθειές τους, συμμετέχουμε στα παιχνίδια τους, συντονιζόμαστε με τα ενδιαφέροντά τους και έτσι γινόμαστε ουσιαστικό κομμάτι της εμπειρίας τους, δίνοντας τις αφορμές για ακόμα μεγαλύτερη εξερεύνηση, περισσότερο παιχνίδι, εμπειρίες και γνώσεις.

Σε όλο αυτό που ονομάζουμε συνέπεια, τα ίδια τα παιδιά γίνονται κοινωνοί και συμμέτοχοι, καθώς εξελίσσονται νοητικά και γνωστικά, όταν καλούνται να σκεφτούν και να προτείνουν και τα ίδια λύσεις και συνέπειες σε μία διένεξη με έναν φίλο τους ή σε κανόνες που παρέβλεψαν!

Πρόγραμμα Έκφρασης μέσω της Ραδιοφωνικής Παραγωγής

Σε συνέχεια της παραγωγής των δικών μας ραδιοφωνικών εκπομπών από τους μαθητές της Λιλιπούπολης, δημιουργήσαμε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη δημιουργία και έκφραση των παιδιών μέσω του ραδιοφώνου. Τα παιδιά των τμημάτων του Νηπιαγωγείου και των τμημάτων του Προνηπίου θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τις δικές τους ραδιοφωνικές εκπομπές, οι οποίες θα μεταδοθούν μέσα από την ιντερνετική συχνότητα του European School Radio (http://europeanschoolradio.eu) , μια πλατφόρμα η οποία φέρνει κοντά από τη συχνότητά της μαθητές όλων των βαθμίδων από όλη την Ευρώπη μέσα από τις ραδιοφωνικές εκπομπές που οι ίδιοι δημιουργούν.

Το ραδιόφωνο σαν μέσο έχει μεγάλες εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές αξίες. Συνδέει την πραγματικότητα με τη φαντασία, αφού την ίδια στιγμή που ένα γεγονός συμβαίνει, η σκέψη και η φαντασία καλούνται να το συλλάβουν.

Τα οφέλη για τα παιδιά μας είναι πολλά και πολυεπίπεδα…

Οι σκοποί της ενασχόλησης και της δημιουργίας ραδιοφωνικών εκπομπών για τα παιδιά μας θα είναι:

 • Να αναπτυχθούν δεξιότητες παραγωγής προφορικού λόγου, έρευνας, επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης και συζήτησης.
 • Να συμβάλλει στην εκπαίδευση για τα μέσα επικοινωνίας, υποστηρίζοντας τους μαθητές να αναλάβουν ρόλο δημιουργών αλλά και ρόλο καταναλωτών με κριτική σκέψη.
 • Να εξοικειώσει τους μαθητές με τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, καθώς και με την οπτικοακουστική παραγωγή, παρέχοντας εργαλεία για μάθηση μέσα από τη ψυχαγωγία.
 • Να προωθήσει τον πολιτισμό, τη μουσική και τις τέχνες.
 • Να εξοικειώσει τους μαθητές με το φυσικό φαινόμενο του ήχου και τη χρήση αυτού.

Η ενασχόλησή μας δε θα περιλαμβάνει μόνο τη δημιουργία των εκπομπών αλλά μία συνολική γνωριμία με τα μέσα επικοινωνίας, περιλαμβάνοντας εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και στούντιο ηχογράφησης, αλλά και τη γνώση του χειρισμού του ήχου μέσα από την τεχνολογία!

Πρόγραμμα Λόγου – Αριστοτελικές Ετυμολογικές Αφηγήσεις

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί εξέλιξη και συνέχεια της συστηματικής και οργανωμένης εκπαίδευσης των παιδιών της Λιλιπούπολης στις έννοιες και δεξιότητες κατάκτησης του προφορικού, αλλά και γραπτού λόγου.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που εστιάζει :

(α) στις έννοιες του λόγου (ετυμολογία)
(β) στην χρήση νεοελληνικών λέξεων με αρχαιότατη προέλευση ή/και ρίζα
(γ) σε βασικές Αριστοτελικές ιδέες για τα ουσιώδη στοιχεία, τον τρόπο περιγραφής και τον τρόπο συλλογισμού για την πραγματικότητα

Οι μικροί μαθητές φέτος, συναντούν την Ελευθερία, το Δημοσθένη και τον Αριστοτέλη, μια μικρή παρέα από κούκλες, που έρχονται στην τάξη και θέλουν να τους μάθουν τα παιχνίδια που έμαθαν σε μια άλλη πόλη:

Τι πάει να πει η λέξη; ”,
Πως το λέμε αλλιώς ” ,
Για να σκεφτούμε …. για να σκεφτούμε την απάντηση ”.

Οι τρεις νεοφερμένοι “φίλοι”, εμπλέκονται στα σχέδια εργασίας των τάξεων, αφηγούνται με το δικό τους τρόπο παραμύθια, δημιουργώντας τις κατάλληλες ευκαιρίες παρασύρουν τα παιδιά σε διηγήσεις που δημιουργούν μόνα τους και παρακολουθώντας τις επιθυμίες και απορίες των παιδιών, συμβάλλουν με ευφάνταστα παιδαγωγικά παιχνίδια στην εξέλιξη της χρήσης του λόγου και της σκέψης τους.

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Εξερευνώ, Παίζω και Μαθαίνω στη Φύση

Όσο επιταχύνονται οι ρυθμοί της ζωής μας, όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, όσο η πρόσβαση σε χώρους πράσινου περιορίζεται, τόσο απομακρυνόμαστε από τη φύση. Είναι αλήθεια, όμως, ότι οι ώρες του παιχνιδιού και της εξερεύνησης στη φύση είναι πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη των παιδιών, ιδιαίτερα σήμερα.

Γι’ αυτό στη Λιλιπούπολη οργανώσαμε το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Εξερευνώ, Παίζω και Μαθαίνω στη Φύση» που θα υλοποιηθεί φέτος στα τμήματα του Β’ Βρεφικού και του Προπρονηπίου.

Γνωρίζοντας ότι:

 • Ένα παιδί παίζοντας στη φύση ασκείται, εφευρίσκει τους «κανόνες» κίνησης και ισορροπίας και αναπτύσσει τις κινητικές του δεξιότητες.
 • Η δραστηριότητα στη φύση προκαλεί αισθήματα ηρεμίας, μειώνει το άγχος και το θυμό και τονώνει την ενέργεια.
 • Παίζοντας στη φύση, τα παιδιά είναι ελεύθερα να μεταφράσουν το χώρο σε ό, τι τους αρέσει.
 • Το φυσικό περιβάλλον είναι πλούσιο σε ερεθίσματα που προάγουν την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.

Θα δώσουμε στα παιδιά την ευκαιρία:

 • Να φτιάξουν μια φωλιά με πέτρες και ξύλα, να σκαρφαλώσουν, να αγκαλιάσουν ένα δέντρο, να γεμίσουν λάσπες τα χέρια τους. Για να βιώσουν με το σώμα και να αποκτήσουν εμπειρίες.
 • Να παρατηρήσουν ότι τα φύλλα όταν πέφτουν αλλάζουν χρώμα, δύο πέτρες όταν τις χτυπήσεις κάνουν μουσική, ένα ξυλάκι επιπλέει στο νερό, ενώ το βότσαλο βουλιάζει…
 • Για να συλλέξουν πληροφορίες, να συγκρίνουν, να προβληματιστούν, να συζητήσουν, ν’ ανακαλύψουν, να μάθουν.
 • Να φανταστούν ότι το δάσος γεμίζει νεράιδες, το πάρκο γίνεται γήπεδο ποδοσφαίρου, ο θάμνος γίνεται κρησφύγετο πειρατών και ένας πεσμένος κορμός μεταμορφώνεται σε διαστημόπλοιο. Γιατί μέσα σ’ αυτούς τους φανταστικούς τόπους κάθε παιδί έχει την ευκαιρία να δυναμώσει σωματικά και ψυχικά, να δοκιμάσει με ασφάλεια τις δυνατότητές του, να ψάξει, να συνδυάσει και να συμπεράνει.
 • Να ζήσουν τις αλλαγές των εποχών, παίζοντας με τα ξερά φύλλα, απολαμβάνοντας τα χρώματα και τα αρώματα της άνοιξης, ακούγοντας το τραγούδι της βροχής ή τον κρύο βοριά το χειμώνα. Για να γνωρίσουν και ν’ αγαπήσουν τη φύση ώστε να τη σέβονται, να τη φροντίζουν και να την προστατεύσουν.

Εμείς οι παιδαγωγοί από πλευράς μας εμψυχώνουμε τις προσπάθειές τους, συμμετέχουμε στα παιχνίδια τους, συντονιζόμαστε με τα ενδιαφέροντά τους και έτσι γινόμαστε ουσιαστικό κομμάτι της εμπειρίας τους, δίνοντας τις αφορμές για ακόμα μεγαλύτερη εξερεύνηση, περισσότερο παιχνίδι, εμπειρίες και γνώσεις.

Πρόγραμμα Μουσειοπαιδαγωγικής

Η Λιλιπούπολη στο πλαίσιο της αδιάλειπτης προσπάθειας για συνεχή εξέλιξη των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων με τη συγκρότηση καινοτόμων μοντέλων διδασκαλίας και εκπαιδευτικών πρακτικών, εισάγει το πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μουσειοπαιδαγωγικής για παιδιά Προσχολικής ηλικίας.

Η καινοτομία έγκειται στο γεγονός ότι το πρόγραμμα σχεδιάζεται ειδικά για τους μαθητές του Προνηπίου και του Νηπιαγωγείου σύμφωνα με τις δημιουργικές τους δυνατότητες και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις Παιδαγωγούς των τμημάτων, βάσει του project της κάθε τάξης, των κατευθύνσεων που αυτό περιλαμβάνει και σύμφωνα με τις επιταγές της Βιωματικής Επικοινωνιακής Μεθόδου και τους στόχους του Ενιαίου Διαθεματικού Πλαισίου.

Αξιοποιώντας τα εργαλεία του Θεάτρου στην Εκπαίδευση, της Αφήγησης και των Εικαστικών, σε συνδυασμό με τις εκπαιδευτικές θεωρίες για τη Γνώση και τη Μάθηση, καθώς και το νέο προσανατολισμό των μουσείων σε μία ανθρωποκεντρική-δημοκρατική κατεύθυνση, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα μέσα από ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, ιστορίες και αφηγήσεις, να βιώσουν, μέσω τεχνικών ενεργητικής συμμετοχής, μια πολυδιάστατη μαθησιακή εμπειρία ως παιχνίδι και αισθητική απόλαυση.

Η επίσκεψη στο μουσείο, αν και κορυφαίο γεγονός, δεν είναι πια παρά μόνο ένας σταθμός μιας μακράς και περιπετειώδους διαδρομής που συνεχίζεται στο σχολείο και στο σπίτι και πυροδοτεί δημιουργικά τη διάθεση για γνώση, μάθηση, εμπειρία, συμμετοχή, συνεργασία και δημιουργία.

Πες μου και θα ξεχάσω..
Δείξε μου και ίσως να θυμάμαι.
Κάνε με να το βιώσω και θα το καταλάβω!
(Κινέζικη παροιμία)

Πρόγραμμα – Αριστοτελικά Παιχνίδια Λόγου και Λογικής στη Φύση

Στα πλαίσια του Παγκόσμιου εορτασμού του 2016 ως «Έτους Αριστοτέλους» με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 2400 ετών από την γέννηση του φιλοσόφου το 384 π.Χ. στα Στάγειρα της Χαλκιδικής, η «Λιλιπούπολη», σε συνεργασία με τον Αριστοτελικό Όμιλο Αθηνών, του οποίου η Νηπιαγωγός Σύμβουλος μας Δρ.Ευσταθία Βαλιάντζα-Αφτιά είναι ιδρυτικό μέλος, θα εκτελέσει ένα ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα, ενταγμένο στα εκάστοτε Σχέδια Εργασίας της Βιωματικής Επικοινωνιακής Μάθησης (ΒΕΜ) της κάθε τάξης, με στόχο να εξοικειώσει τα παιδιά με την Φύση και ταυτόχρονα να διδάξει βασικά στοιχεία του Λόγου και της Αριστοτελικής Λογικής με παιγνιώδη τρόπο όπως:

 • λεξοπαίχνιδα
 • τραγούδια
 • παιχνίδια με σχήματα και σύμβολα
 • κινητικά παιχνίδια
 • παιχνίδια λεκτικής φαντασίας
 • παιχνίδια παρατήρησης
 • Ελληνικοί μύθοι
 • διάλογος
 • «Λέσχη Ανάγνωσης για την Φύση» κτλ

Όλα τα παιχνίδια θα είναι κατάλληλα για την κάθε ηλικία.

Σημειώνεται ότι ο Αριστοτέλης θεωρείται ο ιδρυτής πολλών επιστημών, εκτός της φιλοσοφίας, με τα έργα του (σήμερα σώζονται περί τα 197), από τα οποία έξι (6) αφορούν την μελέτη του λόγου και της λογικής και ονομάζονται με ένα όνομα «Όργανον του Αριστοτέλους» .

Έτσι τα παιδιά μας με οδηγό τον «παππού Αριστοτέλη» θα μάθουν:

 1. Τι θα πει λόγος (5 σύγχρονες σημασίες της λέξης ήτοι: ομιλία, αιτία, αναλογία, λογική, υπόσχεση)
 2. Τι λένε οι διάφορες λέξεις; (ποιο το περιεχόμενο τους, η ετυμολογία τους;)
 3. Ποιές βασικές ερωτήσεις πρέπει να κάνουμε για να ανακαλύψουμε, ή να μαντέψουμε κάτι,
  μια πραγματικότητα;
 4. Πως βρίσκουμε σχέσεις με σχήματα;
 5. Πως κατακτούμε μαθηματικές έννοιες;
 6. Πως συλλογιζόμαστε και συμπεραίνουμε από δεδομένα;
 7. Ποιες προτάσεις ή μέρη προτάσεων, είναι αναγκαίες για να περιγράψουμε πλήρως κάτι και
  με ακρίβεια, χωρίς να παραλείψουμε τίποτα;
 8. Πως αποδεικνύουμε κάτι;

Όλα τα παραπάνω θα γίνουν μέσα στην Φύση και μέσα από την παρατήρηση (με βοηθό δηλαδή την Φύση), δεδομένου ότι οι σύγχρονες έρευνες για την λειτουργία του εγκεφάλου και την υγεία (μία από αυτές είναι έρευνα της συμβούλου μας με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας 2009-2012) δείχνουν ότι «η επαφή με την Φύση και τα φυσικά υλικά βελτιώνει την υγεία και αυξάνει την ανάπτυξη των νηπίων 3-5 ετών κατά 19% έως 52% περισσότερο ετησίως σε σχέση με συμβατικές μεθόδους διδασκαλίας και ανάλογα με την μετρούμενη παράμετρο ανάπτυξης»

Για την ευόδωση του προγράμματος έχουμε τις θερμότερες ευχές του Προέδρου του Αριστοτελικού Ομίλου Αθηνών Ναυάρχου εν αποστρατεία κ. Αριστείδη Παπανδρέου και όλων των μελών του Δ.Σ., καθώς και την υπόσχεσή τους να προβάλλουν δείγματα του έργου βιντεοσκοπημένα στην ιστοσελίδα του Ομίλου.

Η Φύση θα είναι για εμάς, μεγάλη μάνα & παιδαγωγός !!!

Πρόγραμμα – 32 Έλεγχοι Παρακολούθησης της Ανάπτυξης των νηπίων

Tο πρόγραμμα αυτό αφορά την εφαρμογή των 32 ελέγχων παρακολούθησης της ανάπτυξης των νηπίων σύμφωνα με το Αμερικάνικο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας των Η.Π.Α. επί τρεις φορές τον χρόνο (σύνολο 96 έλεγχοι) κατά τις εξής τρεις περιόδους ελέγχου και καταγραφής:

• Οκτωβρίου-Νοεμβρίου / Φεβρουαρίου-Μαρτίου / Μαΐου-Ιουνίου

Οι έλεγχοι αφορούν τους εξής 6 τομείς ανάπτυξης

 • Πρωτοβουλία
 • Δημιουργικότητα
 • Γλώσσα
 • Μαθηματικά-Επιστημονικές έννοιες
 • Κίνηση- Μουσική
 • Κοινωνικές σχέσεις

και πρόκειται απλώς για ειδικά παιχνίδια, ή παρατηρήσεις, που βασίζονται σε επίσημη κρατική μέθοδο που ήδη εφαρμόζεται στα νηπιαγωγεία της Αμερικής από το 2003 και μέχρι σήμερα.

Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αφού προσαρμόστηκε στα Ελληνικά και εγκρίθηκε από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας (Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία), στα πλαίσια σχετικής μεταδιδακτορικής έρευνας της Δρ. Ευσταθίας Βαλιάντζα-Αυτιά (2009-2012) Νηπιαγωγού και Μηχανικού Περιβάλλοντος, η οποία πραγματοποιεί και το σχετικό πρόγραμμα για πρώτη φορά στα παιδιά 3-5 ετών της «Λιλιπούπολης», το σχολικό έτος 2014-2015, λειτουργώντας ως Παιδαγωγική Σύμβουλος, τόσο των νηπιαγωγών όσο και των γονέων!

Ο λόγος που ανιχνεύουμε έγκαιρα σε ποιο συγκεκριμένο στάδιο βρίσκεται το κάθε συγκεκριμένο παιδί σήμερα, είναι μόνον για να προσανατολίσουμε την αγωγή του προς την κατεύθυνση που εκείνο πραγματικά χρειάζεται, ώστε όταν συμπληρώσει τα 5 χρόνια του να έχει κατακτήσει όλα τα αναμενόμενα φυσιολογικά επίπεδα ανάπτυξης!

Οι νηπιαγωγοί της «Λιλιπούπολης» εκπαιδεύονται ειδικά για να πετύχουν αυτό τον στόχο, με βάση και τις πιο πρόσφατες διεθνώς επιστημονικές γνώσεις για την δομή και λειτουργία του εγκεφάλου, που παρέχονται με ειδικό σεμινάριο πραγματοποιούμενο από την Δρ. Ευσταθία Βαλιάντζα-Αυτιά.

Οι γονείς μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων κάθε περιόδου, έχουν μία πλήρη γραπτή αναφορά αποτελεσμάτων για τα επίπεδα ανάπτυξης του νηπίου στον κάθε τομέα, καθώς και για παιδαγωγικές κατευθύνσεις και τρόπους εφαρμογής αυτών των κατευθύνσεων από γονείς και νηπιαγωγό (σύνολο τρεις τέτοιες γραπτές αναφορές). Τόσο στην δεύτερη όσο και στην τρίτη γραπτή αναφορά, θα υπάρχουν συμπεράσματα για την πρόοδο της ανάπτυξης που έχει επιτευχθεί στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει, καθώς και για την συνολική πρόοδο στο τέλος του έτους. Κάθε παράδοση γραπτής έκθεσης θα συνοδεύεται από προφορική συνεργασία της Δρ. Ευσταθίας Βαλιάντζα-Αφτιά με τους γονείς του νηπίου, καθώς και με την νηπιαγωγό της τάξης.