ΤΑ ΒΡΕΦΗ ΜΑΣ – ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

H ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ εκτιμά ότι ως σχολείο και ως οικογένεια οφείλουμε να συνεργαζόμαστε από κοινού, ώστε να διαμορφώνουμε τους στόχους για μια ενιαία ποιοτική ανατροφή του παιδιού που έχουμε στα χέρια μας.

Σεβόμαστε τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις και θέσεις που θεωρούν ότι η εκπαίδευση δεν πρέπει να διαχωρίζεται από την ποιοτική φροντίδα, σύμφωνα με την πολιτική των διεθνών οργανισμών (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, UNESCO και UNICEF) που προωθούν τη θέση ότι η εκπαίδευση στην βρεφική και νηπιακή ηλικία για να είναι αποτελεσματική πρέπει να αποτελεί μέρος μιας ποιοτικής φροντίδας και να ακολουθεί το πλαίσιο που συνδέει τα πέντε βασικά σημεία μιας σωστής ανατροφής (nurturing)!

Οι 5 τομείς της ποιοτικής φροντίδας