«Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και Ανάπτυξη. Οι Συναισθηματικές Εξαρτήσεις των παιδιών μας»


Στα πλαίσια της συνεργασίας Σχολείου – Οικογένειας με σκοπό να πετυχαίνουμε την καλύτερη διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση των παιδιών μας και στο σπίτι, συνεχίζουμε με τον 6ο κύκλο βιωματικών σεμιναρίων μαζί με τους γονείς της Λιλιπούπολης!

Η σεξουαλική ανάπτυξη των παιδιών είναι μέσα στο πλαίσιο της γενικότερης ανάπτυξής τους. Υπάρχουν στάδια τα οποία θα αναλύσουμε ανά ηλικία. Επίσης, θα αναφερθούμε στο Οιδιπόδειο Σύμπλεγμα και το Σύμπλεγμα της Ηλέκτρας, καθώς και στο πώς βοηθάμε τα παιδιά μας να δημιουργήσουν ισορροπημένες συναισθηματικές και σεξουαλικές σχέσεις μιας και τα γονεϊκά πρότυπα είναι εκείνα που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της σεξουαλικής τους ταυτότητας.

Θα μιλήσουμε για την ενοχή και την ντροπή που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη σεξουαλικότητα του ατόμου αλλά τη δυσκολία των ίδιων των γονιών που οδηγεί τα παιδιά στο να έχουν ελλιπείς γνώσεις γύρω από τη σεξουαλική επαφή και την ενασχόληση με τα γεννητικά τους όργανα. Θα δούμε πως ένα παιδί μπορεί να αγαπήσει το ίδιο του το σώμα και να το προστατεύσει και έτσι να μπορεί με σιγουριά και ασφάλεια να κάνει υγιείς σχέσεις. Είναι απαραίτητο λοιπόν να βοηθήσουμε όλοι μαζί τα παιδιά μας να καταλάβουν και να αποδεχτούν τα σωματικά και ψυχολογικά στάδια από τα οποία περνούν.

Στόχος με το δικό μας συντονισμό και τις συμβουλευτικές παρεμβάσεις, να ενθαρρύνουμε όλους τους γονείς να υιοθετήσουν μεθόδους αποτελεσματικότερης επικοινωνίας με τα παιδιά τους. Με αφετηρία αυτά και άλλα ερωτήματα και προβληματισμούς, σας περιμένουμε για να συζητήσουμε από κοντά!

Τα βιωματικά σεμινάρια τα προσφέρει η Λιλιπούπολη χωρίς κόστος!