Τα προγράμματα επιμόρφωσης της ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗΣ


Δύο ενδιαφέροντα σεμινάρια αφιερωμένα στο φετινό σχέδιο δράσης «Ταξιδεύοντας με τις μουσικές του κόσμου»

Η αναγκαιότητα υλοποίησης του σχεδίου δράσης «Ταξιδεύοντας με τις μουσικές του κόσμου» γέννησε δυο εξειδικευμένα σεμινάρια παιδαγωγών που διεξήχθη:

  • α. «Μουσικές φόρμες και όργανα από διαφορετικούς πολιτισμούς και η προσέγγισή της στην προσχολική ηλικία»
  • β. «Το bodypercussion και η αξιοποίησή του στην προσχολική αγωγή»

Ο βιωματικός χαρακτήρας των σεμιναρίων βοήθησε τους παιδαγωγούς μας να απολαύσουν τις στιγμές επιμόρφωσης, να διευρύνουν τις γνώσεις τους αλλά και να ανταλλάξουν εμπειρίες και σχόλια σχετικά με τις μορφές και το βαθμό ένταξης καινούργιων ακουσμάτων και κινήσεων στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα!


Οι κατασκευές μουσικών οργάνων που δημιουργήθηκαν, εμπλούτισαν τη συλλογή της ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗΣ. Οι βιντεοσκοπήσεις, οι καταγραφές και οι συζητήσεις ανάμεσα στους νηπιαγωγούς ανέδειξαν την αποτελεσματικότητα των σεμιναρίων που προσέφεραν καινούργια εργαλεία για τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα. Διαπίστωσαν επίσης ότι οι συγκεκριμένες τεχνικές διευκόλυναν ιδιαίτερα τα παιδιά να αναπαράγουν με μεγάλη ευκολία και αβίαστα κινήσεις αλλά και τα τραγούδια «ξένων και παράξενων γλωσσών»!!

Πατήστε εδώ: