Πρόσκληση Για Μαθήματα Μουσικοκινητικής Αγωγής Με Το Σύστημα CARL ORFF

Απολογισμός Μουσικοκινητικής Αγωγής
Carl Orff  (1ος κύκλος)

Αγαπητοί γονείς,
τελειώνοντας τον πρώτο κύκλο των τμημάτων
μουσικοκινητικής αγωγής Carl
Orff, ηλικίας παιδιών
2,5-6 ετών (πατήστε εδώ για να μάθετε τι είναι το σύστημα μουσικοκινητικής αγωγής Carl Orff)
που πραγματοποιήσαμε στη Λιλιπούπολη, θα θέλαμε να
μοιραστούμε μαζί σας τον απολογισμό μας και
να σας προσκαλέσουμε στο 2ο κύκλο μαθημάτων!!!
– Γνωρίσαμε και παίξαμε με κρουστά όργανα από την
Ελλάδα  αλλά και απ’ όλο τον κόσμο,
συζητήσαμε για τις διαφορές τους
αλλά και για τον τρόπο που παράγεται ο ήχος
από το καθένα από αυτά!
– Εξερευνήσαμε τις φωνητικές μας δυνατότητες μέσα από…
τραγούδια  και παιχνίδια που είχαν σαν προϋπόθεση τη φωνητική έκφραση των παιδιών!
– Αρχίζοντας με εμένα ως οδηγό στα παιχνίδια προχωρήσαμε στο να πάρουν
τα παιδιά την πρωτοβουλία του οδηγού, να πάρουν τα όργανα στα χέρια τους
και να αυτοσχεδιάσουν μουσικά και φωνητικά, φτιάχνοντας δικές τους μουσικές
ιστορίες αλλά και να κατευθύνουν το καθένα με τη σειρά τους τα παιχνίδια κρατώντας
μόνα τους  το ρυθμό και αυτοσχεδιάζοντας στο λόγο!
– Ρυθμικά ασχοληθήκαμε με τα τέταρτα και τα όγδοα!

Η ανταπόκριση των παιδιών υπήρξε μία σημαντική ενθάρρυνση προς την πλευρά
μου για τη συνέχιση της προσπάθειάς μας αυτής για μία ρυθμική αγωγή του
λόγου, της κίνησης αλλά και για τη συνέχιση της πιο εξειδικευμένης μουσικής
εκπαίδευσης των παιδιών!

Μετά από τη μεγάλη ανταπόκριση παιδιών και γονέων, θα δημιουργηθεί 2ος κύκλος μαθημάτων, με έναρξη μέσα Φεβρουαρίου, δημιουργία τμημάτων εκτός ωραρίου σχολείων και κόστος μικρότερο από αυτό ενός ωδείου!

Για περαιτέρω πληροφορίες και εγγραφή του παιδιού σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία!

ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ