Η Λιλιπούπολη Πρωταγωνιστεί στα Παιδαγωγικά Προγράμματα!

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Αγαπητοί γονείς,

καθώς η προσχολική ηλικία είναι μία καίρια και σημαντικότατη φάση της ζωής του κάθε ανθρώπου, χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις και αλλαγές που βάζουν την σφραγίδα τους σε ολόκληρη την μετέπειτα ζωή του. Αυτές οι αλλαγές και εξελίξεις μπορούν να διευκολυνθούν, να ενισχυθούν, να διευρυνθούν και να εμπλουτισθούν σε συνάρτηση με το πλαίσιο και τους παράγοντες αλληλεπίδρασης που συνοδεύουν το παιδί καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής του, θέτοντας τις βάσεις για ένα ανθρώπινο άτομο ικανό να αναζητά, να δοκιμάζει, να μορφοποιεί και να ολοκληρώνει την εκ μέρους του ελεύθερα επιλεγμένη ζωή του και να ευτυχεί!!!

Ένα παιδαγωγικό πρόγραμμα θέτει στόχους που απορρέουν από την επιστημονική μελέτη και ανάλυση των δεδομένων της πολύπλοκης δυναμικής του αναπτυσσομένου ανθρώπου. Tα προγράμματα προσχολικής αγωγής συνεπώς, χρειάζεται να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους όλες τις πλευρές της πολυσύνθετης διαδικασίας που συνιστά την ανάπτυξη του παιδιού και να μπορούν να τις στηρίζουν και να τις εμπλουτίζουν στην πορεία εξέλιξής τους. Κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν αν οι σχετικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις και πρακτικές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα των παιδιών και στα δικά τους βιώματα. Πρωταρχικός μας στόχος είναι να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε με παιδαγωγική επάρκεια τα παιδιά να ζήσουν με θετικό και πλούσιο τρόπο το μεγάλωμά τους!

 

Ακολουθώντας, λοιπόν, τα μηνύματα των παιδιών και εφαρμόζοντας τις πιο πρωτοποριακές μεθόδους, με τη σταθερή και εξειδικευμένη καθοδήγηση των επιστημονικών μας συνεργατών, οι οποίες προσθέτουν σημαντικότατα εργαλεία στην παιδαγωγική, συμπληρώνουμε αλλά και εμπλουτίζουμε την αποτελεσματικότερη προσέγγιση τόσο του γενικού αλλά και των επιμέρους στόχων της προσχολικής αγωγής προς όφελος των παιδιών μας!

Με ιδιαίτερη τιμή για όλη την ομάδα της Λιλιπούπολης, τα παιδαγωγικά προγράμματα που σταθερά υπηρετούμε όλα αυτά τα χρόνια, προσαρμοσμένα κατάλληλα στο επίπεδο και τις ανάγκες των παιδιών, παρουσιάστηκαν από τους συνεργάτες μας αυτοπροσώπως στην επιμορφωτική ημερίδα που διοργανώθηκε από τον Π.Α.Σ.Ι.Π.Σ. (Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών) με αφορμή τον «Προβληματισμό» για το πως πρέπει να δομούνται τα παιδαγωγικά προγράμματα προσχολικής αγωγής και η οποία, φυσικά απευθύνθηκε σε όλους τους παιδικούς σταθμούς της επικράτειας!

Σας παραθέτουμε, συνοπτικά, τις επιμέρους προσεγγίσεις των θεμάτων εργασίας της ημερίδας:

  • Η σπουδαιότητα της βιωματικής επικοινωνίας μάθησης (ΒΕΜ) με βάση τις κοινωνικές, ψυχολογικές και βιολογικές παραμέτρους που την απαρτίζουν και πως αυτή υλοποιείται με βάση τα ενδιαφέροντα των παιδιών.
  • Η τοποθέτηση στο επίκεντρο της δράσης των ενδιαφερόντων των παιδιών αναβαθμίζει την αυτοεκτίμηση τους και βελτιώνει τα αποτελέσματα της μάθησης, καλλιεργώντας ένα κλίμα συναισθηματικής σύνδεσης του μαθητή με τη γνώση. Η δημιουργική προσέγγιση της γνώσης απομακρύνει αρνητικές καταστάσεις του σχολείου που έχουν σχέση με την απομνημόνευση και την αποδοχή έτοιμων λύσεων.
  • Η εγκεκριμένη μεθοδολογία διαπίστωσης των επίπεδων ανάπτυξης των νηπίων, που ήδη εφαρμόζουμε με αξιόλογα μετρήσιμα αποτελέσματα με κύριο πλεονέκτημα της, ότι εύκολα και γρήγορα μπορεί να πληροφορήσει την νηπιαγωγό της τάξης για τις ατομικές ανάγκες του κάθε νηπίου για σχετική άσκηση, ώστε να επιτύχει το εφικτό επίπεδο ανάπτυξης για την ηλικία του.
  • Το επίσης ολοκληρωμένο πρόγραμμα συναισθηματικής ανάπτυξης το οποίο και εφαρμόζουμε από την πρώτη βρεφική ηλικία αφ’ ενός συνεισφέρει, αρχικά, στη «συναισθηματική ανάπτυξη» όλων των παιδιών, καλλιεργώντας δεξιότητες αναγνώρισης και έκφρασης των συναισθημάτων τους καθώς και την ικανότητά τους να τα ελέγχουν και να τα διαμορφώνουν, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.
  • Σημαντικός άξονας των προγραμμάτων μας παραμένει η τακτική συμμετοχή σε φυσική δραστηριότητα και η ισορροπημένη διατροφή, τα οποία και αποτελούν τα ισχυρότερα ‘’όπλα’’ για την πρόληψη της παχυσαρκίας, με τη φυσική δραστηριότητα να συμβάλλει θετικά και όχι μόνο στην ενίσχυση σημαντικών πτυχών της υγείας αλλά και στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών.

ΤΟΣΟ ΣΙΓΟΥΡΑ … ΤΟΣΟ ΤΡΥΦΕΡΑ …

ΤΟΣΟ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ !!!