Παρουσιάζω την έρευνά μου – Η Φύση μια μεγάλη Αγκαλιά!


Οι γονείς μας συμμετέχουν ενεργά στα σχέδια δράσης που επιλέγουν τα παιδιά μας. Με αφορμή το project για τη φύση δημιούργησαν μαζί με τα παιδιά ένα μεγάλο βιβλίο όπου περιέλαβαν στοιχεία για την ανάπτυξη των φυτών και την προστασία τους. Αυτό στη συνέχεια έγινε ένα εξαιρετικό εργαλείο αναδιήγησης και παρουσίασης της κάθε έρευνας στη μεγάλη μας ομάδα.