Η Φύση, μια Μεγάλη Αγκαλιά για τα Παιδιά!


Η Λιλιπουπολη έχει ως βασική και διαχρονική προτεραιότητά της την
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.


Για το έτος 2023-2024 εστίασε σε συγκεκριμένες σχέδια δράσης που αναδύθηκαν μέσα από ερωτήσεις, σχόλια και προτάσεις που σχετίστηκαν με τις φυσικές καταστροφές του έτους που πέρασε και που απασχόλησε ιδιαίτερα τα παιδιά στη καθημερινότητά τους στο σχολείο μας. Επιλεγμένες από αυτές τις δράσεις συστηματοποιήθηκαν και αναλύθηκαν στην ομάδα μέσα από το προτεινόμενο σχέδιο δράσης του Σχολείου μας που κατατέθηκε στο ΙΕΠ με τίτλο στο σχέδιο δράσης.

Έτσι η ομάδα εκπαιδευτικών, αποφάσισε να εστιάσει στο τομέα αυτό και μέσα από τα παιδαγωγικό projects, και τις αναδυόμενες και καθοδηγούμενες δράσεις, να συνδέσει τους επιμέρους στόχους και προτεραιότητες του σχολείου μας, που περιλαμβάνουν όλους τους τομείς ανάπτυξης, με την ενίσχυση της δημιουργικότητας, της έρευνας, της εναλλαγής ατομικής – συλλογικής ευθύνης και της συνεργασίας με τους γονείς, ώστε τα παιδιά να μπορούν προσδώσουν αξία στα περιβαλλοντικά
ζητήματα.

Συνοπτικά οι δράσεις μας περιλάμβαναν

  • Επισκέψεις στη φύση
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με το επιμέρους παιδαγωγικάσχέδια δράσης της φύσης
  • Συνέργειες με φορείς της τοπικής κοινωνίας
  • Ενεργό εμπλοκή των γονέων στο κύκλο μάθησης των παιδιών με συν-εργασίες και έρευνες
  • Ενσωμάτωση των ειδικών μαθημάτων (φιλαναγνωσία, αγγλικά μουσικοθεατρική αγωγή) στο σχέδιο δράσης μας
  • Καταγραφές και αναλύσεις μαθήσεων των παιδιών σε δομημένες και αυθόρμητα παιχνίδια από την παιδαγωγική μας ομάδα

Παραδείγματα

Συνεργασία με την οργάνωση Γη και το Δήμο Πετρούπολης για σχεδιασμό κοινών δράσεων στον Κοινωνικό Βιολογικό Λαχανόκηπο του Δήμου μας.

Η συμμετοχή των γονέων ήταν σημαντική καθόλη τη διάρκεια του έτους .

Δούλεψαν στο σπίτι με φυσικά υλικά

Κατασκεύασαν με τα παιδιά τους πίνακες καιρού

Εφτιαξαν φωλιές πουλιών

Ερευνήσαν μαζί με τα παιδιά τους τις δυνατότητες ανακυκλωσης των υλικών

Κατέγραψαν τη διαδικασία της ανάπυξης του φυτού μετά από παρατήρηση καταγραφή και έκαναν προτάσεις για την προστασία των φυτών και του δάσους( έχουμε και βίντεο και φωτο)

Επιπλέον επέλεξε να ενισχυθούν οι ανταλλαγές με εκπαιδευτικούς για καλές πρακτικές και αλληλομόρφωση από άλλα σχολεία αλλά και τοπικούς φορείς που εμπλέκονται στην προστασία του περιβάλλοντος με διάφορους τρόπους.

Η ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ ανέλαβε τη πρωτοβουλία να οργανώσει ένα δίκτυο ανταλλαγής με άλλους εκπαιδευτικούς από σχολεία της Αττικής με τίτλο « Η παιδαγωγικής της Φύσης»