Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας

Η Λιλιπούπολη φέρνει το σχολείο μέσα στο σπίτι…


  • Μέσα από την Καινοτομία της Λιλιπούπολης με τις «Έρευνες και Συνεργασίες» μετατρέπουμε τους γονείς σε βοηθούς – συνοδοιπόρους δημιουργώντας… οι ίδιοι μαζί με το παιδί τους!
  • Παρατηρώντας το ενδιαφέρον των παιδιών που έδειχναν για το σώμα και τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και τις ομοιότητες αλλά και τις διαφορές που εντοπίζουν μεταξύ τους, μας οδήγησαν στη δημιουργία της συνεργασίας, ώστε να ενθαρρύνουμε την έμφυτη αυτή περιέργειά τους και να τα παροτρύνουμε στην έρευνα και την ανακάλυψη!
  • Η συλλογή των προσπαθειών τους μας βοήθησε να εμπλουτίσουμε τα ερωτήματα, να συγκρίνουμε τα διάφορα στοιχεία που συλλέξαμε από το σπίτι και να συζητήσουμε τα ευρήματά μας.
  • Εξασκήσαμε τον προφορικό μας λόγο, ενισχύσαμε την αυτοπεποίθησή μας, καθώς η περηφάνια που ένιωθαν τα παιδιά όταν παρουσίαζαν σε όλη την ομάδα τον εαυτό τους… Δεν περιγράφεται με λέξεις!!!
  • Σας ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας στις έρευνές μας και για την υπέροχη συνεργασία που έχουμε!!!