Η Λιλιπούπολη Συμμετέχει Ενεργά στα Πανελλήνια Σκακιστικά Πρωταθλήματα!

Στη Λιλιπούπολη η Κριτική και Μαθηματική Σκέψη

Δομείται μέσα από το Παιχνίδι…

Στα πλαίσια αυτής της μάθησης συμμετέχουμε ενεργά στα

Πανελλήνια Σκακιστικά Πρωταθλήματα 2018!

37 χρόνια Καλλιεργούμε το Πνεύμα των Παιδιών!