Η Νέα Πρόταση της Λιλιπούπολης!!!

Ένας Κοινός Προγραμματισμός

για να Διευκολύνεται η Καθημερινότητα Όλων στο Σπίτι!

Αγαπητοί γονείς,

οι νέες συνθήκες επιβάλουν την αναδιοργάνωση της καθημερινότητας στο σπίτι μας. Ιδιαίτερα, όταν ένας ή και οι δύο γονείς δουλεύουν από το σπίτι. Εκτός από το χρόνο που αφιερώνετε στην εργασία σας, πολλές δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν με την οικογένεια κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου που θα θέσουν την υπομονή πολλών σε δοκιμασία!

Και για να ξεκινήσετε αυτή την αναδιοργάνωση με επιτυχία, η πρώτη οικογενειακή δραστηριότητα θα μπορούσε να είναι η δημιουργία μιας “Λίστας Επιθυμιών“. Ο στόχος είναι να έχετε όσο το δυνατόν περισσότερες ιδέες από τα παιδιά σας, ώστε αυτά στη συνέχεια να δουν πολύ σοβαρά την όλη προσπάθεια, να εμπλακούν ενεργά και να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε αυτά που έχουν συμφωνηθεί. Καταγράψτε και συλλέξτε τις προτάσεις τους σε ένα κουτί και τραβήξτε πολλά χαρτιά το πρωί και το απόγευμα για να κάνετε ένα προγραμματισμό από κοινού…(για περισσότερα πατήστε εδώ).