2020 Xαμόγελα στα Παιδιά μας!

Η ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ο.Μ.Ε.Ρ.

(Παγκόσμιος Οργανισμός για την Προσχολική Εκπαίδευση)

Αγαπητοί γονείς,

με μεγάλη μας χαρά σας ενημερώνουμε ότι η ΛIΛΙΠΟΥΠΟΛΗ συμμετείχε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής Προσχολικής Αγωγής (Organisation Mondial pour l’Education Préscolaire – Ο.Μ.Ε.Ρ.), με Διεθνή Συμμετοχή από τις προηγμένες-παιδαγωγικά-χώρες του κόσμου, το οποίο οργανώθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με τίτλο:

«Ενισχύοντας την Αλληλεπίδραση, υποστηρίζοντας την έκφραση:

Προκλήσεις και Προοπτικές στη Μάθηση και Διδασκαλία

Παιδιών Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας».

Μέλη της επιστημονικής ομάδας της ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗΣ με την Κυρία Νατάσα Παπαπροκοπίου Δρ Επιστημών Αγωγής, Προέδρου του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής ΠΑΔΑ και Επιστημονική Υπεύθυνη του παιδαγωγικού Προγράμματος της ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗΣ, την Κυρία Βεατρίκη Παπανικολάου Διευθύντρια της ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗΣ και την Κυρία Ναταλία Αθανάσογλου Διευθύντρια της ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗΣ και Επιμορφώτρια Ενηλίκων παρουσίασαν με ιδιαίτερη επιτυχία και με μεγάλη συμμετοχή από τους παρευρισκόμενους επιστήμονες από πολλές χώρες του κόσμου την έρευνα που διεξήγαγε το σχολείο μας με τίτλο:

«Κοινωνικές Αλληλεπιδράσεις στα Βρεφικά τμήματα»

Πιο συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες που έχουν τα παιδιά όταν οι παιδαγωγοί υιοθετούν συγκεκριμένες πρακτικές οι οποίες επιτρέπουν στα παιδιά να αναπτύσσουν αυθόρμητα τις συνεργασίες τους με τα άλλα παιδιά σε μικρές ομάδες και να χρησιμοποιούν μια σειρά από ποικίλα υλικά και με ένα τρόπο που τα ίδια προτείνουν!

Οι συστηματικές καταγραφές και οι αναλύσεις ανέδειξαν ότι οι χώροι που χρησιμοποιούν τα παιδιά στην καθημερινή τους ζωή μέσα στο σχολείο, με «σταθμούς» εστιασμένους σε συγκεκριμένες δραστηριότητες

– ΚΥΚΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ –

  • Ευνοούν ακόμα περισσότερο τις κοινωνικές ανταλλαγές των συνομηλίκων.
  • Αυξάνουν εντυπωσιακά τη διάρκεια των παιχνιδιών μεταξύ τους.
  • Επιβεβαιώνουν την κατάκτηση πολλαπλών μαθήσεων που τα παιδιά επεξεργάζονται κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών τους.

Η έρευνα έχει δείξει ότι μπορούμε να μάθουμε πολλά για τα παιδιά από τα ίδια τα παιδιά. Η αξιοποίηση ενδιαφερόντων, καθημερινών εμπειριών και γνώσεων, η νοητική και συναισθηματική εμπλοκή, η διατύπωση ερωτημάτων, προβληματισμών, η ανάδυση νέων ενδιαφερόντων, η φαντασία και η δημιουργικότητα είναι στοιχεία που νοηματοδοτούν κάθε δραστηριότητα και επιτρέπουν στα παιδιά να γίνουν συμμέτοχοι στη μαθησιακή διαδικασία.

Η παρουσίαση των 3 ανθρώπων της επιτροπής του σχολείου μας προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση στους Σύνεδρους, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόταση από την -Σουηδικής καταγωγής- Αντιπρόεδρο της Ο.Μ.Ε.Ρ. Ευρώπης Dr Ingrid Engdahl, Associate Professor in Child and Youth Sciences at the Stockholm University να επισκεφθεί η ίδια το σχολείο μας με στόχο να δημοσιοποιήσουμε τις καινοτομίες που γεννιούνται στη Λιλιπούπολη και να τις μοιραστούμε με άλλους ειδικούς και υπεύθυνους φορέων δομών του εξωτερικού!

Συγχαρητήρια στην 3μελή επιτροπή που εκπροσώπησε το σχολείο μας!

Θεμέλια στην εκπαίδευση της ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗΣ αποτελούν η δημιουργικότητα και η καινοτομία. Έννοιες που αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στις κοινωνίες της γνώσης, καθώς κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει τις προκλήσεις που μας επιφυλάσσει το μέλλον. Η ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ επιλέγει όλα αυτά τα χρόνια να παρέχει στα παιδιά καινοτόμα προγράμματα, με απώτερο σκοπό η εκπαίδευση που τους προσφέρει να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές-διδακτικές, πολιτιστικές και πολιτισμικές απαιτήσεις καθώς και στις κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις, εφόσον σύμφωνα και με τα επιστημονικά δεδομένα, η δημιουργικότητα και η καινοτομία συμβάλλουν καθοριστικά στη διαδικασία εξέλιξης της προόδου των παιδιών σε όλους τους τομείς ανάπτυξής τους.

Η διαρκής ενθάρρυνση των παιδιών να γνωρίζουν ποικίλα πεδία δράσης και η δημιουργία των κατάλληλων «ευκαιριών» να αλληλεπιδρούν σε αυτά, λειτουργούν πρωτίστως σαν εστίες ανανέωσης και εμπλουτισμού του περιεχομένου της σχολικής γνώσης, αλλά και της ευρύτερης μαθησιακής διαδικασίας. Παράλληλα τα μυεί στις μεγάλες αξίες της ζωής, όπως τα Ιδανικά, τη Γέννηση, την Πίστη, τη Δικαιοσύνη, το Σεβασμό, την τήρηση των Υποσχέσεων!

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι οι υψηλές σχολικές επιδόσεις των μαθητών μας, όλα αυτά τα χρόνια, αποτελούν την απόδειξη της σωστής επιλογής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του σχολείου μας! Αξίζει να σημειωθεί ότι:

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του PISA 2018 (ΟΟΣΑ) τα ελληνόπουλα συνεχίζουν να έχουν κακές επιδόσεις (βρίσκονται στην 24η θέση ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε.) σε θέματα που δεν αφορούν διδακτέα ύλη, αλλά είναι σχεδιασμένα για να αξιολογούν την κριτική και την αναλυτική σκέψη των παιδιών, καθώς και την ικανότητά τους να επεξεργάζονται έννοιες και δεδομένα για να επιλύσουν προβλήματα με επιστημονικό τρόπο. Επίσης, οι επιδόσεις των μαθητών των Ελληνικών ιδιωτικών σχολείων, προηγούνται κατά μέσο όρο με 60 μονάδες έναντι αυτών των δημοσίων, διαφορά που αντιστοιχεί σε δύο χρόνια φοίτησης.

Με δεδομένη την αυξημένη κριτική ικανότητα των παιδιών που φοιτούν κατά τη διάρκεια της προσχολικής τους ηλικίας στη ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ, ας φανταστεί κάποιος πόσα χρόνια μπροστά είναι οι μαθητές μας…

Η Οικογένεια της ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗΣ με την ομάδα των παιδαγωγών και των επιστημονικών συνεργατών της θα συνεχίσει και τη νέα δεκαετία να μην εφησυχάζετε… Μέσα από τη διαρκή αξιολόγηση και ανανέωση παιδαγωγικών προγραμμάτων που βασίζονται στη Βιωματική Επικοινωνιακή Μάθηση και σε συνεργασία με προηγμένες, παιδαγωγικά, χώρες του εξωτερικού, εξελίσσουμε ακόμα περισσότερο όλα εκείνα τα στοιχεία που διευκολύνουν συνεχώς τις πρακτικές που επιτρέπουν τη διαρκή μάθηση και την έκφραση των δυνατοτήτων όλων των παιδιών μας, αβίαστα μέσα από το παιχνίδι!

Καλή και Δημιουργική Χρονιά για ΟΛΟΥΣ!

2020 Χαμόγελα στην Καθημερινότητά μας!

Αγάπη, Υγεία, Ευτυχία σε Εσάς και την Οικογένειά σας!

Καλή Πρόοδο στα Παιδιά μας!

Ειρήνη σε ΟΛΟ τον Κόσμο!

Με εκτίμηση,

Καίτη Κουράτορα